ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กรรณิการ์    นามกอง
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
สังกัด
สพป.เลย เขต 1