ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ถนอม    แพงคำฮัก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กุดบากราษฎร์บำรุง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1