ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมชาย    คำภูแสน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2