ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สนุก    แปงชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยไร่
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2