ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อังคณา    ฉางข้าวคำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านต้นผึ้ง
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2