ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิทยา    ไชยยาติ๊บ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยไซ
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 1