ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุภาพร    ทาสาลี
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแหล่งควาย
สังกัด
สพป.เลย เขต 1