ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เมขลา    กิ่งทุม
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดเปี่ยมนิโครธาราม
สังกัด
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)