ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อรรถไชย    มารมย์
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดินทรายอ่อน
สังกัด
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1