ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อานันต์ศิริ    สมศิริ
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ห้วยผึ้งพิทยา
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)