ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุวัฒศิลป์    การถวิล
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ห้วยผึ้งพิทยา
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)