ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ชมพูนุท    สมศิริ
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ห้วยผึ้งพิทยา
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)