ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สายันต์    โลหะพรม
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ห้วยผึ้งพิทยา
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)