ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิเชษฐ์    บุญสุ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยแพ่ง
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2