ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กรกฎ    พวงปัญญา
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดินทรายอ่อน
สังกัด
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1