ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ขวัญชนก    ไพรวนารมณ์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางเลนวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)