ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ชลิดา    ง่วนเจ็งเส็ง
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางเลนวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)