ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นันท์ชนก    พลยะเรศ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านฝาง
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 1