ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปวีณ์กร    ขันธนิเทศ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าโพธิ์
สังกัด
สพป.สงขลา เขต 3