ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อภิญญา    ทองสว่างแจ้ง
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบางแสม
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1