ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จารุวรรณ    บุ่งวิเศษ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1