ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ณัฐยาภรณ์    เล็กสิงห์โต
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบะทองนาหัวช้าง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2