ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พรสุดา    กรมทอง
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
สังกัด
สพป.เลย เขต 1