ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว พรสุดา    กรมทอง
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
สังกัด สพป.เลย เขต 1