ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กฤษณา    อินตามูล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสันวิไล
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2