ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พรภิรุณ    พลหมอ
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนสูงพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)