ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ลลิตา    ผางสง่า
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาโคก
สังกัด
สพป.เลย เขต 1