ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ธัญลักษณ์    ศรีสร้อย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองไฮ
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2