ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กฤตยา    อธิภัทร์เมธา
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางเลนวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)