ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วิภาภรณ์    สอนนนท์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
สังกัด
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)