ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปารณทัตต์    แสนวิเศษ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1