ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จูรีรัตน์    คำเมือง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แก้งคำประชาสามัคคี
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1