ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สิรวิชญ์    เขียวดี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุดฮู
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1