ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นภาวรรณ    ทะกอง
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุดธาตุ
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 5