ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุนทร    มีสุวรรณ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านชีลองใต้
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1