ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประเด็จ    ชมพุด
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสะพานสาม
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1