ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อ้อย    คำปัญโญ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1