ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พิมาภรณ์    เพ็งวัน
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดเปี่ยมนิโครธาราม
สังกัด
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)