ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อำนาจ    โอสถานนท์
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ราชสาส์นวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)