ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
สิบเอก ประสาท    อุระภา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1