ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิษณุ    ซ้ายสุพรรณ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1