ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ฉัตรวิไล    พูดขุนทศ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าสวรรค์
สังกัด
สพป.เลย เขต 1