ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จุรีพร    อินทะผิว
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เชียงคาน
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)