ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อนุร้ักษ์    บุญเหลือ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางปะกอกวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 1(กทม.)