ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วัลลภ    ใสรัมย์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางปะกอกวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 1(กทม.)