ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ศิรินภา    แวงชัยภูมิ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุดธาตุ
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 5