ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อรทัย    สาโรวาท
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางปะกอกวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 1(กทม.)