ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อุไรพร    กองแก้ว
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางปะกอกวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 1(กทม.)