ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เอมอร    พงษ์สมาน
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางปะกอกวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 1(กทม.)