ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นิกุูลพร    กำโชติ
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางปะกอกวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 1(กทม.)