ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ดุสิต    สง่าอภิธาน
ตำแหน่ง
จพ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางปะกอกวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 1(กทม.)